Priznanja i nagrade

PRIZNANJA AMATERSKOM KAZALIŠTU BELIŠĆE

– Diploma Saveza Kulturno prosvjetnih društava Hrvatske 1954.g.
– Diploma Saveza Kulturno prosvjetnih društava Hrvatske 1958.g.
– Povelja Saveza amaterskih kazališta i kazališnih društava Hrvatske 1963.g.
– Povelja Prosvjetnog sabora Hrvatske 1969.g
– Nagrada Oslobođenja Valpovštine 1969.g.
– Povelja SSRNH 1980.g.
– Priznanje Kulturno.prosvjetnog sabora Hrvatske 1983.g.
– Diploma za najbolju predstavu Smotre 1989.g.
– Priznanje Hrvatskog sabora kulture za predstavu «Vjenčanica» 1991.g.
– Zlatna diploma Hrvatskog sabora kulture 1997.g.
– Plaketa «Grb grada Belišća» 1998.g.
– 12 puta plasirali smo se na Republički festival dramskih amatera Hrvatske
– 130 diploma, priznanja i zahvalnica
– Zlatna diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2007.(uručena u 2008.g.)

NAGRAĐENI POJEDINCI ČLANOVI AMATERSKOG KAZALIŠTA

– Silvija Kifer, za najbolju glavnu žensku ulogu na 24. Smotri Udruženja kazališnih amatera Slavonije i Baranje, Beli Manastir 1988.g.
– Silvija Kifer, za najbolju glavnu žensku ulogu na 25. Smotri kazališnih amatera Slavonije i Baranje, Đakovo 1989.g.
– Silvija Kifer, za najbolju glavnu žensku ulogu na 27. Smotri kazališnih amatera Slavonije i Baranje 1991.g. u Đurđenovcu
– Ivica Koprivnjak, priznanje za glavnu mušku ulogu na 27. Smotri kazališnih amatera Slavonije i Baranje, 1991.g. u Đurđenovcu
– Silvija Kifer, Srebrna diploma Hrvatskog sabora kulture za širenje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma i kulture uopće, Zagreb 1997.g.
– Tomislav Borić, Dobrila Ižaković, Željko Sumarev, Suzana Mikolašević-Švec, Željko Čorba, Damir Bolkovac, Toska Gilming, Antun Brenc, Vitomir Vicić, Davor Džebić, Magda Ambruš i Đina Tončić – Brončane diplome Hrvatskog sabora kulture 1997.g.
– Ivica Koprivnjak, Adalbert Gyerek, Nikica Ujvari – Zlatne diplome Hrvatskog sabora kulture 1997.g.
– Silvija Kifer, Zlatna diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2001.
– Ivica Koprivnjak, Plaketa «Grb grada Belišća» 2001.
– Silvija Kifer, Plaketa «Grb grada Belišća» za izuzetna ostvarenja i doprinos kulturnom životu grada 2002.g.
– Silvija Kifer, priznanje povodom « 100 godina glazbenog i dramskog stvaralaštva u
Belišću «, 1905.-2005.
– Ivica Koprivnjak, priznanje povodom « 100 godina glazbenog i dramskog stvaralaštva
U Belišću «, 1905.-2005.
– Silvija Kifer, Zlatna diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2006.
– Ivica Koprivnjak, Zlatna diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2006.
– Adalbert Gyerek, Zlatna diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2006.
– Antun Brenc, Srebrna diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2006.
– Tomislav Borić, Srebrna diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2006.
– Ivica Brusač, Brončana diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2006.
– Adalbert Gyerek, Plaketa „Grb grada Belišća“, 2007.
– Željko Čorba, Srebrna diploma Hrvatskog sabora kulture Zagreb, 2008.
– Silvija Kifer, za najbolju žensku ulogu na 2. FAK-u u Slavonskom Brodu, 2009.